חדר מורים ברנקו וייס

בית ספר למחוננים שחפים, הרצליה

שיפוץ חזית מרכז נגה

מצפור לזכר הלוחם

תחרות מרכז פיתוח ולמידה ציק פוינט