מבט 4א תמונה נוספת של מעבדה_
1
מבט 2 מרכז נגה
2
מבט 4 בית ספר למחוננים
3
ליאור בן שיטרית
4
מבט 6 א מבנה מדעים גילוי_
5
מבט 1 מעבדה
6
מבט 5 כיתת קיץ
7
מבט 3 מרחב
8
מבט 6 ב משרדי ציק פוינט_
9
מבט 1_
מבט 2_
מבט 3_
מבט 4_
מבט 6_
מבט 5_